Integrisani sistem elektronske zaštite

Upravljačke jedinice svih sistema međusobno se mogu povezati putem unificiranih protokola u integrisani sistem zaštite, u kojem se komplementarno dopunjuju osnovne funkcije svakog podsistema i postižu sinergetski efekti u integrisanom sistemu, a istovremeno se znatno smanjuje i broj potrebnog osoblja.

  • Tradicija
  • Kvalitet
  • Kvantitet
  • Povoljne cene
  • Ugradnja
  • Tehnička podrška