REFERENCE

Poslovna politika firme je uskladiti kvalitet proizvoda sa cenom i u dogovoru sa dobavljačima, zadovoljiti najzahtevnije kupce. Poverenje u poslu su nam ukazale mnoge firme, sa kojima na obostrano zadovoljstvo i danas radimo.

 • VIDEO NADZOR GRADILIŠTA "BEOGRAD NA VODI" SA BEŽIČNIM PRENOSOM SLIKE
 • VIDEO NADZOR BAGERA VEDRIČAR ZA ISKOP UGLJA U FUNKCIJI KONTROLE PROCESA
 • PROCESNI VIDEO NADZOR ENERGANE I HPV-a, U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO
 • PROCESNI VIDEO NADZOR (u Ex - proof izvedbi ) PROIZVODNOG BLOKA 6 U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO
 • VIDEO NADZOR PRISTANIŠTA RNP NA DUNAVU ZA POTREBE SISTEMA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA PRISTANIMA ZA ISTAKANJE DERIVATA I UTAKANJE NAFTE
 • VIDEO NADZOR KONTROLNOG CENTRA JKP VODOVOD NA MAKIŠU U BEOGRADU
 • SISTEMI ZA PRENOS SIGNALA PUTEM OPTIČKOG KABLA ZA PRENOS VIDEO SIGNALA U RNP I PRISTANIŠTU RNP NA DUNAVU
 • SISTEMI ZA PRENOS SIGNALA PUTEM OPTIČKOG KABLA ZA SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA U RNP
 • SISTEMI ZA PRENOS SIGNALA PUTEM OPTIČKOG KABLA ZA RAČUNARSKU I IP TELEFONSKU MREŽU U RNP
 • VIDEO NADZOR POSTROJENJA ZA BUŠENJE NA ISTRAŽIVANJIMA NAFTE I GASA, SA SATELITSKIM PRENOSOM VIDEO SIGNALA

 • Tradicija
 • Kvalitet
 • Kvantitet
 • Povoljne cene
 • Ugradnja
 • Tehnička podrška

BROJKE

CORECT2 kroz brojeve!

5
Zaposlenih
100
Artikala
50
m2 prodajnog prostora
100
Klijenata