Prozivni redosledni sistemi

Sistemi za organizaciju reda čekanja sa različitim programskim aplikacijama. Konfigurišu se prema zahtevima organizatora i potrebama stranaka. Stranka odmah pri dolasku dobija tiket sa svim relevantnim podacima-broj šaltera, vlastiti broj, vreme čekanja... Sistemi se instaliraju u svim ustanovama i poslovnim prostorima gde je čekanje stranaka neminovno: aerodromi, klinike, bolnice, državne ustanove (opštine, MUP,..), pošte, banke, osiguravajuće kompanije.

U ponudi se nalazi oprema više proizvođača ovih sistema.

  • Tradicija
  • Kvalitet
  • Kvantitet
  • Povoljne cene
  • Ugradnja
  • Tehnička podrška