Posebne igre na sreću

OBAVEZNI AUDIO-VIDEO NADZOR U PROSTORIJAMA GDE SE PRIREĐUJU POSEBNE IGRE NA SREĆU

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je u skladu sa Zakonom o igrama na sreću donet PRAVILNIK o bližim uslovima za sprovođenje audio-video nadzora, čuvanje dokumentacije i obezbeđenje telesne zaštite u igračnicama (Sl. gl. RS br.14, od 06.02.2007.), kojim su propisani minimalni tehnički uslovi koje mora da zadovolji sistem audio-video nadzora, u pogledu broja kamera, kvaliteta snimka, sigurnosti arhiviranja snimljenog materijala i ostali uslovi. Pored instalacije sistema obavezno je i posedovanje tehničke dokumentacije - projekta (urađene od strane licenciranog projektanta) kojim se dokazuje usklađenost sistema audio-video nadzora sa kapacitetima igračnice. Posebnim pravilnikom propisano je formiranje trajne baze podataka o licima koja ulaze u igračnicu. Preduzeće CORECT 2 bavi se projektovanjem i inženjeringom sledećih elektronskih sistema:
- sistema audio-video nadzora i CCTV
- alarmnih sistema i sistema za zaštitu ogradenog i zatvorenog prostora
- sistema za kontrolu pristupa i evidenciju ulaska i izlaska
- integralnih sistema elektronske tehnicke zaštite

Kao autorizovani diler najvećeg svetskog proizvođaca opreme za sisteme video nadzora PELCO USA, u mogućnosti smo da vam ponudimo sisteme audio-video nadzora prema Vašim potrebama a koji u potpunosti ispunjavaju pravilnikom propisane tehničke uslove. Takođe možemo da vam ponudimo i sistem za kontrolu i evidenciju ulazaka u objekte, kao osnovu za formiranje trajne baze podataka o licima koja ulaze u igračnicu. Sistemi video nadzora proizvodaca PELCO USA, koje mi nudimo instalirani su u svim igračnicama u Las Vegasu i u mnogim svetskim objektima sličnog tipa što možete videti na www.pelco.com. Opremu nudimo po principu kompletnog inženjeringa, ( projektovanje, isporuka, montaža i ugradnja, održavanje) ili projektovanje i isporuka uz nadzor nad ugradnjom, radi ispunjenja garantnih uslova. Garancija za isporučene kamere je 3 godine a za DVR 18 meseci.

Napominjemo da su zakonom propisani vrlo strogi tehnički uslovi za sisteme audio-video nadzora i iste ispunjavaju samo renomirani svetski proizvođaci opreme a pre svih PELCO USA. Neprimenjivanje istih sankcinisano je visokim novčanim kaznama, oduzimanjem dozvole za rad i zabranom rada. Molimo vas da nam se putem E-maila, faksa ili kontakt telefona obratite sa zahtevom za ponudu koji bi sadržavao osnovne podatke o kapacitetima - broj objekata, površina prostora za igru, broj automata ili stolova, eventualni projekat i lokacija objekta, potreba za centralnim nadzorom i slicno, i lice za kontakt, ukoliko imate potrebu za instalacijom sistema audio-video nadzora.

S poštovanjem,
Direktor Dragan Ljubičić
dipl. ecc

  • Tradicija
  • Kvalitet
  • Kvantitet
  • Povoljne cene
  • Ugradnja
  • Tehnička podrška