O NAMA

Osnovna delatnost preduzeća CORECT 2 je inženjering telekomunikacionih (optičkih i bakarnih), energetskih i elektronskih sistema:
1. Instalacija sistema telekomunikacija sa Ex opremom u zonama povećanog rizika od požara i eksplozije
2. Isporuka i montaža sistema za prenos signala putem optičkog kabla (Fiber optics) sa kompletnom pratećom opremom
3. Isporuka i montaža svih vrsta telefonskih instalacija (klasičnih i IP), ispitivanje i sanacija postojećih sistema
4. Instalacija računarskih mreža
5. Instalacija energetskih instalacija jake i slabe struje
6. Instalacija sistema tehničke zaštite i to:
-sistemi video nadzora i CCTV (za proizvodni proces i za sektor bezbednosti)
-videointerfonski i interfonski sistemi (kućni i industrijski, Ex)
-alarmni sistemi
-sistemi za detekciju i dojavu požara i opasnih gasova
-sistemi za zaštitu ograđenog i zatvorenog prostora
-sistemi za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena
-Integrisani sistemi elektronske tehničke zaštite
Svi sistemi se zavisno od zahteva kupaca izvode u analogno digitalnoj tehnologiji, IP tehnologiji ili u kombinaciji oba modela, uz instalaciju za prenos signala putem optičkog kabla, UTP kabla ili coaxijalnog kabla. Prenos signala se vrši i putem bežičnog i satelitskog interneta zavisno od pokrivenosti mrežom. Sistemom za video nadzor vrši se i dopunsko nadgledanje procesa proizvodnje, čime je omogućeno brzo reagovanje u slučaju ukazane potrebe, uz angažovanje manjeg broja dežurnih radnika.
Sve osiguravajuće kuće odobravaju dodatne bonuse - smanjenja godišnje premije, na osnovu instalisanih sistema tehničke zaštite.
Naše preduzeće isporučuje i ugrađuje isključivo opremu poznatih svetskih proizvođača (PELCO, INDIGO VISION, AXIS, MAGAL, SIEMENS, General Electric, MILESTONE SYSTEMS) sa višegodišnjom garancijom za opremu i radove.
Projektanti sistema i vršioci nadzora nad izvođenjem pored obaveznih domaćih licenci imaju i certifikate o obuci većeg broja svetskih proizvođača ove opreme.
Posebna delatnost preduzeća je konsalting za sisteme tehničke zaštite, projektovanje i revizija projekata, nadzor nad izvođenjem, kao i ostala stručna pomoć kod donošenja odluke o prihvatanju ponuđenog sistema.