- Inženjering telekomunikacionih sistema
- Inženjering sistema tehničke zaštite
- Inženjering optičkih sistema prenosa signala ( Optical Fiber Technology)
- Inženjering energetskih instalacija jake i slabe struje
- Inženjering svih vrsta telefonskih instalacija

REFERENCE


REFERENCE
 • VIDEO NADZOR GRADILIŠTA "BEOGRAD NA VODI" SA BEŽIČNIM PRENOSOM SLIKE
 • VIDEO NADZOR BAGERA VEDRIČAR ZA ISKOP UGLJA U FUNKCIJI KONTROLE PROCESA
 • PROCESNI VIDEO NADZOR ENERGANE I HPV-a, U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO
 • PROCESNI VIDEO NADZOR (u Ex - proof izvedbi ) PROIZVODNOG BLOKA 6 U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO
 • VIDEO NADZOR PRISTANIŠTA RNP NA DUNAVU ZA POTREBE SISTEMA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA PRISTANIMA ZA ISTAKANJE DERIVATA I UTAKANJE NAFTE
 • VIDEO NADZOR KONTROLNOG CENTRA JKP VODOVOD NA MAKIŠU U BEOGRADU
 • SISTEMI ZA PRENOS SIGNALA PUTEM OPTIČKOG KABLA ZA PRENOS VIDEO SIGNALA U RNP I PRISTANIŠTU RNP NA DUNAVU
 • SISTEMI ZA PRENOS SIGNALA PUTEM OPTIČKOG KABLA ZA SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA U RNP
 • SISTEMI ZA PRENOS SIGNALA PUTEM OPTIČKOG KABLA ZA RAČUNARSKU I IP TELEFONSKU MREŽU U RNP
 • VIDEO NADZOR POSTROJENJA ZA BUŠENJE NA ISTRAŽIVANJIMA NAFTE I GASA, SA SATELITSKIM PRENOSOM VIDEO SIGNALA

Video nadzor u funkciji kontrole radova
Kamera AXIS
Sistem za bežični prenos slike
Programiranje IP kamere
Podrška rukovaocu na bageru za iskop uglja
Podrška funkciji iskopa uglja
PELCO kamera u funkciji kontrole iskopa
Kamera na bageru za iskop uglja
IP SPECTRA PELCO
IP SPECTRA PELCO
Areti
EX KAMERA
IP SPECTRA PELCO

VIDEO NADZOR, ALARMNI SISTEMI, KONTROLA PRISTUPA I RADNOG VREMENA, NADZOR OBJEKATA ZA IGRE NA SREĆU                                                                                                                                    
Copyright CORECT2 Beograd 2003 Developed by Libra-design